William Shakespeare Sitat om hvordan vi står fritt til å velge og vår skjebne bestemmes ikke av stjernene.