Rumi Sitat om liv, gud og stillhetens betydning for naturbildet.