Meg

40 fantastiske 'stolte av meg selv' sitater for den æren vi alle trenger å ta

En klok mann sa en gang 'hvis ingen andre vil gi deg æren for det du har oppnådd, så gi deg selv æren'. Selvopphøyelse er med andre ord bare naturlig i å erkjenne


  • gratulerer med dagen til henne

  • Les Mer