Takkekort for en venn som alltid er der. På illustrasjon av en sykkel med en kurv med blomster. Retro stil.