Jeg trapper en evigvarende reise Sitat av Walt Whtiman på bilde med en vei i naturlandskapet