Kort sitat om mennesker som ikke forholder seg lett til andre.