Bursdagsønske til en venn på bilde med festdekorasjon.