Sitat om å lære kunsten å leve av den stoiske filosofen Seneca.